Τραυλός σε βιβλιοπωλείοΉταν ένας τραυλός και πάει σε ένα βιβλιοπωλείο.
– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδουλλλλλλειά.
– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα βιβλία σε 3 μέρες θα το σκεφτώ.
Μετά από 3 μέρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα!
– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα 5 βιβλία σε 3 ώρες θα έχεις πάρει την δουλειά.
Μετά από 3 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα!
– Ωραία. Την δουλειά την πήρες,αλλά μπορείς να μου πεις πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα;
– Εεεεεε, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελετε νανανανανανανα τα αγογογογογοράσετε ή ναννανανα σασασασασας τα διαδιαδιαβαααασσσω;

μπλιάξχαχαχα (Δεν υπάρχει βαθμολογία)
Loading...

, , ,

Σχολιάστε