Τι σου κάνω μάνα μου !!!Χαρακτηριστική φράση σε … ορισμένες καταστάσεις …
😛 😛 😛

Τι σου κάνω μάνα μου !!!
😛 😛 😛

μπλιάξχαχαχα (0 σκόρ, 3 ψήφοι)
Loading...

Σχολιάστε