Όταν ο Θεός …Ο Θεός «τα πάντα εν σοφία εποίησε» … αλλά επρεπε να δώση και ορισμένες εξηγήσεις …
😉 😛 😉

Όταν ο Θεός ...
😉 😛 😉

μπλιάξχαχαχα (+2 σκόρ, 1 ψήφοι)
Loading...

Σχολιάστε