Οι ανανεωμένοι κανόνες συντακτικού και γραμματικής  1. Τα λήγοντα εις – χώσεως, – χύσεως, – μπήξεως, καθώς και ο αριθμός τρία (3) συντάσσονται: «με το συμπάθιο».

  2. Όλα τα εις – ούτσος λήγοντα, φανερώνουν ανδρεία ή Σοφία και συντάσσονται γενικώς με όλες τις λέξεις. Π. Χ: Ανδρούτσος (ανδρεία) , Πανούτσος (σοφία) . Εξαιρούνται τα: Γιούτσος και Πούτσος που ναι μεν φανερώνουν ανδρεία, αλλά συντάσσονται μόνο με το «έμπαινε».

  3. Όλα τα εις – άνα λήγοντα, είναι ηδονής σημαντικά Π. Χ: πουτάνα, φακλάνα, νταρντάνα, γαγκλάνα κ. λ. π. Εξαιρούνται το καμπάνα ως κρούσεως σημαντικό και το Αλαμάνα ως ιστορικό τοπωνύμιο.

  4. Όλα τα εις – αράς, είναι μεγέθους σημαντικά, όπως πουτσαράς, κοιλαράς, κωλαράς κ. λ. π. Εξαιρείται ο φουκαράς.

  5. Όλα τα εις – ακας λήγοντα, δουλεύουν επί 8ώρου βάσεως π. Χ: δασοφύλακας, χωροφύλακας, νυχτοφύλακας κ. λ. π. Εξαιρείται ο μαλάκας που δουλεύει επί 24ώρου βάσεως.

  6. Όλα τα εις – ίδι λήγοντα είναι χρήσεως και εργασίας σημαντικά, όπως ψαλίδι, κατσαβίδι, κ. λ. π. Εξαιρείται το αρχίδι το οποίο εμφανίζεται στις εξής μορφές: α) Ως βρώσεως σημαντικό: «φάε ένα αρχίδι». Β) Ως κλάσεως σημαντικό (μόνο στον πληθυντικό) : «κλάσε μας τα αρχίδια». Γ) Ως ορεκτικό: «τσίμπα ένα αρχίδι». Δ) Και ως δηλωτικό ποιότητας ατόμων :
    – επαινετικά: «διευθυντής με αρχίδια».
    – υποτιμητικά: «αρχίδια διευθυντής».

μπλιάξχαχαχα (+2 σκόρ, 1 ψήφοι)
Loading...

, , , , , , , , , , , ,

Σχολιάστε