Αίτηση… για τον πούτ…(που λέμε)…ΑΙΤΗΣΗ

Εγώ το Πέος, υποβάλω αίτημα μισθολογικής αύξησης, για τους παρακάτω λόγους:

 1. Εργάζομαι σωματικά.

 2. Εργάζομαι σε μεγάλα βάθη.

 3. Πέφτω στη δουλειά με το κεφάλι.

 4. Δεν έχω ελεύθερα Σαββατοκύριακα και αργίες.

 5. Εργάζομαι σε υγρό περιβάλλον.

 6. Δεν πληρώνομαι υπερωρίες.

 7. Εργάζομαι σε σκοτεινό εργασιακό χώρο που δεν αερίζεται σχεδόν καθόλου.

 8. Εργάζομαι σε υψηλές θερμοκρασίες.

 9. Η εργασία μου με εκθέτει σε κινδύνους μόλυνσης από ασθένειες.

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητό Πέος,
Μετά από προσεκτική επεξεργασία και έλεγχο του αιτήματος σας, η Διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα να το απορρίψει, για τους εξής λόγους:

 1. Δεν Εργάζεστε σε 8ωρη βάση.

 2. Αποκοιμάστε μετά από σύντομο χρόνο εργασίας.

 3. Δεν ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της Διοίκησης.

 4. Δεν εργάζεστε πάντοτε εκεί που σας έχει υποδειχθεί αλλά περιφέρεστε συχνά σε άλλους χώρους.

 5. Συχνά δεν αναλαμβάνετε πρωτοβουλία αλλά πρέπει να σας πιέσουν και να σας χειριστούν φιλικά, πριν αναλάβετε εργασία.

 6. Αφήνετε πίσω σας το χώρο εργασίας σας πολύ βρώμικο, όταν αποχωρείτε από αυτόν.

 7. Δεν τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας, π.χ. να φοράτε ενδυμασία προστασίας.

 8. Βγαίνετε σε σύνταξη πολύ πριν τα 65.

 9. Δεν κάνετε διπλό-βάρδιες.

 10. Μερικές φορές εγκαταλείπετε το χώρο εργασίας σας που σας υποδείχτηκε, χωρίς η εργασία σας να έχει ολοκληρωθεί.

 11. Σαν να μην φθάνουν όλα αυτά σας έχουμε δει να εγκαταλείπετε συχνά το χώρο εργασίας μεταφέροντας δύο σάκους που φαίνονται πολύ ύποπτοι … !!!
μπλιάξχαχαχα (+36 σκόρ, 21 ψήφοι)
Loading...

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Σχολιάστε