Η δύναμη της γυναίκας • Ο βασιλιάς βασιλεύει
 • Ο πατριάρχης άρχει
 • Ο στρατιώτης πολεμά…
 • Ο φορολογούμενος πολίτης τρέφει και τους τρεις
 • Ο δικηγόρος μπερδεύει και τους τέσσερις
 • Ο γιατρός ξεμπερδεύει και τους πέντε
 • Ο φαρμακοποιός δηλητηριάζει και τους έξι
 • Ο παπάς κηδεύει και τους επτά
 • Ο νεκροθάφτης θάβει και τους οκτώ
 • Ο διάβολος παίρνει και τους εννιά

 • Η γυναίκα εξαπατά και τους δέκα…
μπλιάξχαχαχα (+2 σκόρ, 1 ψήφοι)
Loading...

, , ,

Σχολιάστε