Επιστημονική μελέτη για το ανθρώπινο μυαλόΜελέτες για το ανθρώπινο μυαλό έχουν γίνει πολλές. Η παρακάτω επιστημονική μελέτη παρουσιάζει με πολλή έξυπνο τρόπο το αποτέλεσμα της .
Διαβάστε το παρακάτω. Η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό είναι και η σωστή.

Σνφμύωα με μαι έυρενα σοτ Πμανιπσητετο τυο Κμτρπιαιζ, δνε πεαιζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρά μσέα σε μαί λξηέ, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο γάμρμα να ενιαί σητ στωσή θσέη.
Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς κια να μροπετίε να τςι δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα.
Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δνε δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά τνη λξηέ σνα σνύλοο.

 

 

μπλιάξχαχαχα (+4 σκόρ, 2 ψήφοι)
Loading...

, , ,

Σχολιάστε