Λαϊκή παροιμία …Με το που βλέπεις μια εικόνα … αμέσως στο μυαλό σου έρχεται μια γνωστή λαϊκή παροιμία …
🙂 😛 🙂

Λαϊκή παροιμία ...
🙂 😛 🙂

μπλιάξχαχαχα (+10 σκόρ, 5 ψήφοι)
Loading...

Σχολιάστε