Ο άντρας του σπιτιού … πήρε τις αποφάσεις του …Ο σωστός ο άντρας του σπιτιού πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις του και να τις επιβάλει …
😛 🙂 😛

Ο άντρας του σπιτιού ... πήρε τις αποφάσεις του ...
😛 🙂 😛

μπλιάξχαχαχα (+2 σκόρ, 1 ψήφοι)
Loading...

,

Σχολιάστε