«Κατάλαβα …»Κατάλαβε ο άνθρωπος …
(βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του χώρου που βρίσκεστε κατά την ανάγνωση του παρόντος είναι αρκετά υψηλή)
🙂 😛 🙂

"Κατάλαβα ..."
🙂 😛 🙂

μπλιάξχαχαχα (-1 σκόρ, 1 ψήφοι)
Loading...

Σχολιάστε