Υπάρχει διαφορά …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Προσοχή γιατί υπάρχει διαφορά … 😛 😛

Continue Reading · Comments { 0 }

Μετάφραση …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Απλή μετάφραση … 😉 😉

Continue Reading · Comments { 0 }

Το παραμύθι …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Το παραμύθι έχει μεγαλώσει πολλές γενιές … 😛

Continue Reading · Comments { 0 }

Άντρες «Αγγελούδια» …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Υπάρχουν άντρες αγγελούδια … 😛 😛 😛

Continue Reading · Comments { 0 }

Το πιπινάκι …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Συνάντηση με το πιπινάκι … 😉 😉

Continue Reading · Comments { 0 }

Καταγγελία …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Καταγγελία για εξαπάτηση … 😉 😉

Continue Reading · Comments { 0 }

Προσοχή με αυτό το σπορ …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Με αυτό το σπορ πρέπει να προσέχουν μερικοί … 😉 😉

Continue Reading · Comments { 0 }

«Με είχαν κλέψει …»

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Ξυπνάς και ανακαλύπτεις ότι σε έχουν κλέψει … 😉 😉

Continue Reading · Comments { 0 }

«Θα στρώσεις …»

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Μου έλεγαν «Θα στρώσεις …» 😉 😉

Continue Reading · Comments { 0 }

Ανυπεράσπιστες …

Ατάκες και Γρήγορα Ανέκδοτα

Τελείως ανυπεράσπιστες … 😛

Continue Reading · Comments { 0 }